Thursday 7 July 2016

School Information

स्वामी विवेकानंद विद्यालय,आसदे 
ता.मुळशी जि .पुणे. 

 
गूगल वरून आम्हाला खालील माहिती मिळाली
अक्षांश -१८. ५४
रेखांश - ७३. ५५


वरील माहितीच्या आधारे आम्ही शाळा परिसरातील वातावरण याची माहिती घेतली . नलस्कूल या वेब साईटद्वारेशिक्षकांची नावे : बोराडे वसंत अच्युतराव
मुलांची नावे.
१. निलेश भरम
२.योगेश गोरे
३.श्रद्धा शिंदे
४.सुनीता कोकरे


Project management and planning

 बायोगॅस चे गैस चे उत्पादन वाढवणे हा प्रकल्प 

शीर्षक आश्रम शाळेतील बायोगॅस ची उत्पादकता वाढवणे 

आमच्या शाळेतील बायोगॅस प्रकल्प अशा प्रकारचा आहे.

Image result for biogas plant photo३)तुम्हाला खालील गोष्टी मोजाव्या लागतील.
- तुमचा बायोगॅस किती घन मीटर चा आहे.
उत्तर :व्यास १२ फुट व् खोली ४. फुट 

४) सध्या किती गैस तयार होतो. ( त्याचे LPG शि तुलनात्मक उत्पादन )
उत्तर :रोज ३५ मिनिटे चालतो. 

५)दररोज वाया जाणारे अन्न - किती किलो ?
उत्तर  :१० ते १२ किलो. 

६) अन्नानुसार तज्ञांचे मदतीने बायोगॅस चे feed ठरवणे
उत्तर :तज्ञाच्या मदतीने वायुची वाढ होण्या साठी प्रयत्न करू 

७) गैस किती तयार होतो ते मोजणे
( गैस मोजण्याची व्यवस्था ? उपकरण करावे लागेल )
उत्तर :गैस मोजण्याचे उपकरण बनवण्याचा प्रयत्न करू 

या सर्वांचा समावेश तुमच्या प्रकल्प रुपरेखेत करावा.

ज्या गोष्टी माहित नाहीत. त्या तुम्हाला आम्ही सांगू. तुम्ही असे केले तर प्रकल्प चांगला होईल। आमचा प्रकल्प चांगला होण्या साठी आम्ही विज्ञान आश्रम व इतर तज्ञ लोकांचा सल्ला घेऊ व नोंदी घेऊ। 

Wednesday 6 July 2016

Learning science through innovation at IISER, Pune

शाळेचे नाव: स्वामी विवेकानंद विद्यालय , असदे   
                       
उपक्रम /कार्यशाळा :learning science through innovation at iiser,pune. 
विज्ञान प्रदर्शनासाठी विविध प्रकल्प माहिती करुण घेण्यासाठी व त्याची तयारी करण्यासाठी   पुणे येथील iiser मध्ये पाच  दिवसांच्या कार्य शाळेसाठी आम्ही आलो.
                             
प्रकल्पाची निवड :ऊर्जा ,शेती ,पर्यावरण या विषयावर चर्चा करुण खालील विषय आमच्या प्रकल्पा साठि निवडलेला आहे. 

प्रकल्पाचे नाव- बायोगॅस तयार करणे. 
उद्देश:
 १) बायोगॅस   सयंत्र याचा उपयोग करून वृक्ष तोड कमी करणे

 २)शिल्लक राहिलेले अन्न पदार्थ इंधन निर्मिती साठी उपयोग करणे 
 ३)शाळे मध्ये माध्यन भोजननंतर शिल्लक राहिलेले अन्न इंधन म्हणून वापरणे 
 ४)तयार झालेले खत विविध पिकांसाठी वापरणे 
 ५)बायोगॅस संयंत्राची कार्यप्रणाली अभ्यासाने 

इतर अभ्यसलेल्या गोष्टी:
 प्रकल्पाची गरज -१)इंधनाची कमतरता                                                                   

                     २)पैशांची बचत
                                          
समस्या -१)पावसाळ्यात लाइट नसते।. 
          २)इंधनाची कमतरता          
          ३)रस्त्यांमधे शेतीमधे लाइट नसते त्यामुळे लोकांना त्रास होतो 
  उपाय -१)वेगवेगळ्या बायो मा स पासून इंधन निर्मिती करणे।

          २)कारण -बायोमास मोठया प्रमाणात उपलब्ध आहे ,म्हणून याचा उपयोग होऊ शकतो